Περισσότερα για το πρόγραμμα PL 80M POP

Για τους ρομαντικούς χρήστες με διάθεση sixties και σαφείς chic καταβολές. Από το παρελθόν, μόνο όσον αφορά την αισθητική και όχι τη λειτουργικότητα. Μια κουζίνα βγαλμένη από τον κινηματογράφο και προσαρμοσμένη στη σημερινή απαιτητική πραγματικότητα, στημένη με τους πιο σύγχρονους μηχανισμούς, ώστε να λειτουργεί με βάση τις υψηλότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Αισθητική sixties.
Προσαρμοσμένη στις σύγχρονες προδιαγραφές.

1

3

4

5

2

6

7

Pin It on Pinterest